۱۳۹۱/۰۱/۰۶

برای دریافت فایل طرح بر روی گزینه فایل الحاقی کلیک نمایید.

۱۳۹۱/۰۱/۰۶

برای دریافت فایل طرح بر روی گزینه فایل الحاقی کلیک نمایید.

۱۳۹۱/۰۱/۰۶

برای دریافت فایل طرح بر روی گزینه فایل الحاقی کلیک نمایید.

۱۳۹۰/۱۲/۲۵

طرح برتر المان حجمی میدان امام خمینی بندرانزلی در جلسه مورخ 24/12/90 با حضور شهردار وبا آرا اعضا هیات داوری از بین 32 طرح ارسالی  انتخاب شد.

۱۳۹۰/۱۲/۰۶
۱۳۹۰/۱۱/۲۰

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد يك دستگاه سواري سوزوكي گرندويتارا 2400CC  به شماره پلاك 56-813 ب 56 مدل 1389 به رنگ طوسي متاليك سفارشي آپشن درافول اتوماتيك به قيمت پايه 380000000 ريال (سيصد و هشتاد ميليون ريال ) به صورت مزايده حضوري در تاريخ8/12/90 به فروش رساند.

۱۳۹۰/۱۱/۲۰

شهرداري بندر انزلي به استناد مجوز شوراي اسلامي٬ در نظر دارد نسبت به انجام طرح بيمه خسارت آتش سوزي واحدهاي مسكوني تا سقف 120 ميليون ريال اقدام نمايد.

۱۳۹۰/۱۱/۱۳

جهت هماهنگي و تعيين وظايف واحدهاي مختلف شهرداري ٬ در آستانه نوروز 91 جلسه ستاد تسهيلات نوروزي با حضور شهردار و مسئولين دواير شهرداري برگزار گرديد.

۱۳۹۰/۱۱/۱۱

* پارك محله اي خيابان پرستو با براورد هزينه  250 ميليون ريال (مورد بهره برداري 200 خانوار)

* پارك محله اي خيابان خرمشهر با براورد هزينه 410 ميليون ريال (مورد بهره برداري 250 خانوار)

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 938 مورخ 22/10/90 شوراي اسلامي شهر بندر انزلي و همچنين در راستاي بهسازي و زيبا سازي ميدان امام خميني(ره) با نصب المان حجمي اقدام نمايد. بنابراين از عموم هنرمندان و معماران و طراحان علاقمند دعوت به عمل مي ايد با ارائه طرح مناسب بر اساس شرايط مشروحه در اين فراخوان شركت كنند.