۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۱۳۹۸/۰۸/۲۹

جلسه ملاقات عمومی شهردار بندرانزلی با شهروندان مورخ  28 آبان ۹۸

۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۱۳۹۸/۰۸/۱۴

بیلان درآمد و هزینه شش ماهه سال ۱۳۹۸ شهرداری بندرانزلی جهت اطلاع عموم منتشر می گردد.