۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۳۹۹/۰۲/۰۲

همگام با هم در جهت پاکیزه سازی محیط زیست قدم برداریم.

روز جهانی زمین پاک گرامی باد.

 

۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۳۹۹/۰۱/۲۶

 مهدی خلیلی با چهار رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر بندرانزلی به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب شد.

۱۳۹۹/۰۱/۲۱