۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۳۹۹/۰۳/۰۴
۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۳۹۹/۰۲/۲۷

سرپرست شهرداری بندرانزلی با اشاره به حواشی ایجاد شده نسبت به خانه اقبال بعنوان یک اثر میراثی گفت: بیش از ۱۰۰ اثر میراثی در انزلی وجود دارد و در خصوص خانه اقبال هیچ گونه کوتاهی و اهمالی از سوی شهرداری صورت نگرفته است.

۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱۳۹۹/۰۲/۱۵