۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۳۹۹/۰۱/۲۶

 مهدی خلیلی با چهار رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر بندرانزلی به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب شد.

۱۳۹۹/۰۱/۲۱
۱۳۹۹/۰۱/۲۱
۱۳۹۹/۰۱/۰۸

۱۳۹۹/۰۱/۰۸
۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۳۹۹/۰۱/۰۲
۱۳۹۹/۰۱/۰۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۵