آغاز عمليات آسفالت خيابان 23 مهر
1396/04/24
399
بازدید

شهردار بندرانزلي امروز از اجراي عمليات آسفالت خيابان 23 مهر (ميدان 23 مهر به سمت پشت پمپ بنزين غازيان) بازديد نمود.