آماده سازی غرفه های نمایشگاه نوروزی
1394/12/29
586
بازدید

در آخرین روز از سال 94 پرسنل زحمت کش شهرداری با برداشتن کانکس واقع درپشت ساختمان شهرداری در حال آماده سازی زیرساخت برقراری نمایشگاه نوروزی می باشند.