آيين درختكاري با حضور زوج هاي جوان برگزار شد
1395/12/16
561
بازدید

دبيرخانه جشنواره گلدهي لاله هاي تالابي به مناسبت هفته منابع طبيعي و روز درختكاري آيين درختكاري را با حضور زوج هاي جوان و پلاك گذاري هر درخت با نام يك زوج جوان برگزار نمود.