اقدامات نوروزي شهرداري
1395/12/21
600
بازدید

در آستانه فرارسيدن سال نو شهرداري بندرانزلي تمام تلاش خود را براي پاكيزكي ، نظافت و زيبايي هر چه بيشتر شهر به گونه اي كه شايسته شهروندان و ميهمانان محترم باشد به كار گرفته و در اين راستا تعدادي از پروژه هاي عمراني نيز سرعت گرفته و در حال انجام مي باشد.

رنگ آميزي نرده هاي خيابان سي متري ، پياده روسازي انتهاي خيابان سي متري، جوي و جدول گذاري خيابان كوي واحدي، ريفوژ مياني خيابان كوي واحدي ، آسفالت بلوار امام رضا (ع) از جمله اقداماتي است كه گزارش تصويري آن را در زير مشاهده مي كنيد.


نقاشي خيابان سي متري

 

پياده روسازي انتهاي خيابان سي متري

جدول گذاري خيابان كوي واحدي

ريفوژ وسط خيابان كوي واحدي

آسفالت بلوار امام رضا