اولين جلسه علني شوراي اسلامي شهر بندرانزلي با موضوع انتخاب سرپرست شهرداري تشكيل شد
1396/06/01
451
بازدید

مراسم تحليف پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر بندرانزلي صبح امروز در فرمانداري تشكيل و ساعتي پس از آن اولين جلسه علني شوراي پنجم با موضوع  انتخاب رئيس شورا و همچنين سرپرست شهرداري تشكيل شد.


شوراي جديد به اتفاق آرا " امير احمدي فر " را به عنوان رئيس ، " شعبان جعفري " را به عنوان نائب رئيس ، " بهمن زنجانخواه"را به عنوان خزانه دار"،  ياسر كريم بخش "  را به عنوان منشي اول و " ابراهيم برف چالان"  را به عنوان سخنگو انتخاب نمود.

در اين جلسه همچنين به اتفاق آرا با استعفاء " موسي فكور " از سمت شهرداري بندرانزلي موافقت شد و "مهندس كامبيز رضواندل " به عنوان سرپرست شهرداري  بندرانزلي انتخاب شد.

مهندس احمدي فر در اين جلسه اظهار داشت : ما قول مي دهيم شوراي شفاف شيشه اي داشته باشيم و قراردادهاي شهر ، طرح هاي جامع و آنچه از اسناد و مدارك كه قابل انتشار باشد براي مردم شفاف و آشكار باشد.

وي با اشاره به حجم زياد پروژه هاي ناتمام و بدهي هاي مالي شهرداري ، مسئوليت سرپرست شهرداري را كار بسيار سختي دانست و گفت : مهندس رضوان دل از بهترين  وبا تجربه ترين  نيروهاي شهرداري است و مطمئن هستيم كه از عهده اين مسئوليت بر خواهند آمد.

در پايان مهندس رضوان دل  هر تغيير مديريتي را باچالش هايي همراه دانست و گفت : سرپرستي دوره امانتداري است و اميدورام كه امانت دار خوبي باشم.

شايان ذكر است جلسات عادي و علني شوراي شهر از اين پس روزهاي يكشنبه ساعت 16 عصر در ساختمان شوراي شهر تشكيل خواهد شد.