اولين همايش بين‌المللي و چهارمين همايش ملي فضاي سبز و منظر شهري پائیز89 برگزارمی شود
1388/12/04
960
بازدید

به گزارش روابط عمومی سازمان شهردارریها و دهیاریهای کشور ، این سازمان  با توجه به وظيفه قانوني خود در خصوص هدايت، نظارت و حمايت از شهرداري ها و دهياري هاي كشور و با هدف پشتيباني و ارتقاء سطح دانش فني فضاي سبز و منظر شهري در كشور، هر دو سال يكبار اقدام به برگزاري همايش ملي فضاي سبز و منظر شهري مي نمايد.


بر اين اساس در سال 1381 اولين همايش در شهر اروميه، دومين همايش در سال 1384 در شهر مقدس مشهد، سومين همايش در 4 و 5 اسفند ماه سال 1386 در جزيره كيش برگزار و چهارمين همايش در پائیز 1389 برگزار خواهد شد.

به همين منظور از تمامي سازمانها و موسسات دولتي و غير دولتي، مراكز علمي و دانشگاهي جهت مشاركت در برگزاري و از تمامي استادان، پژ‍وهشگران، دانشجويان، شهرداران و مديران و كارشناسان مرتبط با موضوع فضاي سبز و منظر شهري و روستايي جهت ارائه  نتايج تجربيات، تحقيقات و مطالعات خود در قالب مقالات علمي و كاربردي دعوت به عمل مي آيد.

از جمله اهداف برگزاري این همايش عبارتست از:شناسايي خلاءهاي علمي موجود در دستگاههاي اجرايي متولي توسعه و نگهداري فضاي سبز (شهرداري ها و ...) ،شناسايي مراكز علمي و دانشگاهي و اساتيد مجرب مرتبط با موضوع و هدايت آنها جهت توليد علم در زمينه هاي مورد نياز وتأكيد بر ضرورت حفظ، ايجاد و توسعه فضاهاي باز و سبز شهري بر پايه دستاوردهاي علمي .

جذب مقالات علمي و كاربردي در بخش فضای سبز و منظر شهری ، ارتقاء سطح دانش علمي و فني فضاي سبز و منظر شهري و تقدير از برترين هاي فضاي سبز و منظر شهري كشور از دیگر اهداف برگزاری این همایش است .

محور های اصلی این همایش که مختص بخش بین الملل می باشد ، عبارتست از :فضاي سبز و منظر شهري در مناطق خشك و نيمه خشك – چالش‌ها و راهكارها

محور های فرعی این همایش که مختص بخش ملی این همایش است ، عبارتست از :

1- نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي

2- اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري ( طراحي معماري ، طراحي كاشت ، طراحي سيستم هاي آبياري ، طراحي مبلمان و ... )

3- مديريت نگهداري( هرس، مبارزه با آفات و بيماريها، آبياري، خصوصي سازي، تغذيه گياهي، نظارت و.. .) و توسعه فضاي سبز با مشارکت بخش خصوصي

4- اصلاح الگوي مصرف و مديريت بهينه مصرف آب در فضاي سبز

5- ضوابط، استانداردها، قوانين و مقررات در فضاي سبز و منظر شهري

6- نقش مشاركتهاي مردمي و فرهنگ‌سازي در توسعه پايدار فضاي سبز شهري و روستايي

7- فن آوريها و علوم نوين در فضاي سبز و منظر شهري ( GIS و ... )

8- كاربرد اصول اكولوژيكي در مديريت و برنامه ريزي فضاي سبز و منظر شهري

9- كاركردهاي اجتماعي- فرهنگي فضاي سبز شهري

10- باغهاي ايراني و راهکارهاي حفظ و توسعه آنها

11- نماها و بامهاي سبز شهري(فضاي سبز عمودي)

مهلت ارسال چكيده مقالات:20/01/1389 و اعلام نتايج داوري(مرحله اول): 20/02/1389 می باشد .

علاقه مندان برای آگاهی ازاطلاعات مربوط به این همایش به وب سایت آن به نشانی  http://www.iculgs.com /مراجعه نمایند .