اولین نشست صمیمانه شهردار با پرسنل شهرداری
1396/07/19
511
بازدید

دکترحسن پورقربان، شهردار منتخب بندرانزلی دراولین روز کاری نشست صمیمانه ای با پرسنل شهرداری داشته و رئوس برنامه های خویش رابرای پرسنل  شهرداری بیان نمود.


 دکترحسن پورقربان، شهردار بندرانزلی صبح امروز در اولین نشست با پرسنل شهرداری رعایت سلسله مراتب اداری، انجام امور بر طبق شرح وظایف هر واحد و رعایت احترام متقابل بین همکاران را از اولویت های کاری خویش شمرد و گفت : هدف اصلی در شهرداری انجام کار شهروندان است لذا خواهشمندم از تفکرات و موضوعات حاشیه ای پرهیز نموده و اولویت اصلی خویش را انجام کارها قرار دهید .

وی با تاکید بر ارتباط مستقیم شهرداری و مردم در تمامی زمینه ها توجه و استفاده از نظرات فرهیختگان و شهروندان را امری مهم دانست و از روابط عمومی شهرداری خواست با راه اندازی سامانه 137 امکان  ارتباط 24 ساعته شهروندان با مجموعه شهرداری و پاسخگویی به مشکلات و مسائل شهری را ایجاد نمایند.

دکتر پورقربان اولویت اصلی خویش را در امور مالی  پرداخت حقوق کارگران ، کارمندان و سپس مسئولین دانست و گفت هیچ تفاوتی بین پرسنل شرکتی و رسمی قائل نیستم  ودر تمامی زمینه ها از پرسنل مجموعه شهرداری دفاع خواهم نمود و انتظار رفتار متقابل خواهم داشت. 

افزایش ساعت مفید کاری، صرفه جویی در هزینه ها، رعایت نظم در ورود و خروج، رعایت پوشش ظاهری کارگران و کارمندان در داخل و خارج از اداره ، نظافت محیط کار ، رعایت اخلاق اداری ، یکسان سازی در پاسخ گویی به ارباب رجوع و جلب اعتماد شهروندان از دیگر نکات مورد تاکید ایشان در نخستین نشست با پرسنل شهرداری بود.

شهردار بندرانزلی بر همکاری و ارتباط شهرداری با دیگر ادارت شهر تاکید ویژه داشته و هچنین در خصوص برنامه های میان مدت شهرداری ازجمله طرح های درآمدزا ، تفکیک زباله از مبدا ، ساماندهی بازارها و آرامستان، ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی، کمیسیون های شهری و بیمه شهروندی نکاتی بیان نمود.