بازديد از اجراي ديواره سازي شنبه بازار روگا
1396/04/04
452
بازدید

بازديد شهردار و رئيس شوراي شهر از طرح ديواره سازي و اجراي فضاي سبز حاشيه خيابان شهيد دوربين (خيابان شيلات)