بازديد شهردار از پروژه عمراني كوي انصارالحسين
1396/04/13
421
بازدید

گزارش تصويري بازديد شهردار از روند اجراي عمليات عمراني، شامل نصب چراغ ريفوژ وسط و اجراي فضاي سبزو...كوي انصار الحسين (نيمه شعبان )