بازديد شهردار از اجراي پروژه هاي عمراني
1396/03/27
459
بازدید

 موسي فكور، شهردار بندرانزلي از نحوه اجراي عممليات عمراني شهري بازديد بعمل آوردند.


لايروبي و اصلاح شبكه آب هاي سطحي خيابان نيمه شعبان، كوچه آذري

احداث جوي و آبروي وسط خيابان شقايق ،ميدان پرستار