بازديد شهردار از ترميم روكش آسفالت خيابان مطهري
1396/05/15
420
بازدید

موسي فكور شهردار بندرانزلي به اتفاق مهندس خسته بند از روند اجراي عمليات ترميم روكش آسفالت خيابان مطهري بازديد نمودند.