بازديد شهردار از روند اجراي پروژه هاي شهر
1396/05/21
409
بازدید

موسي فكور ، شهردار بندرانزلي به اتفاق مهندس خسته بند ، نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسلامي  از روند اجراي پروژه هاي شهري بازديد نمودند.


بازديد از ديواره سازي حاشيه شنبه بازار روگا

 

بازديد از طرح بازگشايي انتهاي خيابان پاسداران

بازديد از عمليات اجراي روكش آسفالت خيابان مطهري