بازديد شهردار از پروژه بازار ماهي فروشان
1396/03/06
572
بازدید

شهردار بندرانزلي به همراه مديران فني از زمين پيشنهادي براي احداث بازارچه ماهي واقع در خيابان نواب صفوي روبروي ايستگاه آتشنشاني بازديد بعمل آوردند.


اين زمين به مساحت 3788 متر مربع براي ساخت بازار ماهي ،ميوه وتره بار در نظر گرفته شده است.

سايت پيشنهادي به مساحت 14100 متر مربع شامل 150واحد تجاري و يك مجتمع اداري به مساحت150 متر مربع خواهد بود.كه تعداد 93واحد براي فروش كلي و جزئي ماهي و 57 واحد براي فروش ميوه وتره بار در نظر گرفته شده است .همچنين اين بازارچه 110 پاركينگ خواهد داشت.