بازديد شهردار و نماينده شهر از روند اجراي پروژه ديواره سازي شنبه بازار روگا
1396/05/08
249
بازدید

بازديد شهردار و نماينده شهر از روند اجراي پروژه ديواره سازي شنبه بازار روگا و زير سازي آسفالت حاشيه روگا