بازدید امام جمعه بندر انزلی از جشنواره لاله های تالابی
1395/05/20
391
بازدید

عصر روز سه شنبه امام جمعه محترم به همراه شهردار از نمایشگاه و محل جشنواره لاله های تالابی بازدید نمودند