بازدید شهردار از اتوبان دردست ساخت شهید باهنر
1394/12/23
701
بازدید

شهردار و هیات همراه و خانم خاکپور عضو محترم شورای شهر از اتوبان در دست ساخت شهید باهنر بازدید نمودند.


گزارش تصویری مربوط را در زیر مشاهده می کنید