بازدید معاون شهردار از محل پناهگاه حیوانات
1396/07/17
343
بازدید

مهندس مدامی ، معاون شهردار بندرانزلی از پناهگاه سگ های ولگرد و طرح ساماندهی حیوانات سرگردان که در محل طالب آباد در حال اجراست به طور سرزده بازدید نمود .