بررسي طرح تفصيلي جديد بندرانزلي
1396/04/11
668
بازدید

جلسه بررسي طرح تفصيلي شهر بندرانزلي با حضور نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي و اداره راه وشهرسازي استان گيلان در دفتر شهردار برگزار شد.


دومين جلسه بررسی طرح تفصیلی شهر بندرانزلي مورخ 96/4/10 در دفتر شهردار تشکیل شد. طرح تفصيلي - چنان که از عنوان آن پيداست - جزئياتي را شامل مي شود که طرح جامع به آن ها به صورت کلي پرداخته است.مطالعات تهيه طرح تفصيلي، متعاقب طرح جامع صورت مي پذيرد و در حقيقت، تنظيم برنامه هاي مفصل و اقدامات جزئي و دقيق در مناطق و محلات شهري و همچنين طراحي آن ها را به عهده دارد.علاوه بر اين، تکليف تمامي قطعات زمين را به لحاظ کاربري، تراکم ساختماني و گذربندي مشخص مي کند و به عنوان يک سند در دستور کار شهرداري قرار مي گيرد.بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي به عهده کميسيون ماده ۵ هر استان است و در صورت مغايرت طرح تفصيلي با طرح جامع، مرجع نهايي تصويب، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد بود.