تقدیر از سادات پرسنل شهرداری
1396/06/20
302
بازدید

به مناسبت عید غدیر خم مدیران شهری دیداری با سادات پرسنل شهرداری داشته و با اهدای شاخه گل وهدایا از ایشان تجلیل بعمل آوردند.