جشنواره ملي استعداديابي فريزبي
1396/05/22
371
بازدید

جشنواره ملي استعداديابي ورزش فريزبي در شهرستان بندرانزلي با هدف آشنايي با اين ورزش مفرح، اجراي مسابقه تارگت فريزبي براي عموم، معرفي بيشتر ورزش فريز بي به شهروندان و مسئولين كميته هاي ورزشي انجام شد.