جلسه علني و فوق العاده شورا برگزار شد
1396/06/06
409
بازدید

جلسه فوق العاده و علني شوراي اسلامي شهر بندرانزلي راس ساعت 8:30 روز دوشنبه مورخ ششم شهريور در محل شورا برگزار شد.


دستور كار جلسه علني امروز شوراي شهر:

1-اجراي بند7 ماده آيين نامه اجرايي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب اعضاي شورا براي الف: نظارت بر جلسات درآمد، هزينه، حسن اداره و حفظ دارايي هاو اموال شهرداري ب) نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا ج) نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي بر طبق مقررات موضوعه

2- معرفي نمايندگان شوراي اسلامي شهر در شوراي شهرستان

3- تعيين و معرفي اعضاي كميسيون هاي مربوط به ادارات و شهرداري

4-تعيين نرخ كرايه تاكسي در سال 96

5- بررسي گزينه ها جهت انتخاب شهردار بندرانزلي