جلسه ی دکتر پورقربان با روسای دوایر شهرداری
1397/04/20
61
بازدید

صبح امروز دکتر پورقربان جلسه ای با روسای دوایر شهرداری برگزار کردند.