خودروي ويژه حمل زباله مشاغل راه اندازي مي شود
1395/12/10
427
بازدید

شهرداري بندرانزلي از روئساي اتحاديه صنوف مختلف شهر دعوت نمود تا ضمن حضور درجلسه اي مشترك پيرامون تفكيك زباله ازمبدا و جمع آوري زباله هاي اصناف توسط خودرو ويژه حمل زباله مشاغل در ساعات خاصي از شبانه روز هم انديشي وهماهنگي صورت گيرد.


زباله به مجموعه مواد ناشي از فعاليت هاي انسان و حيوان كه معمولا جامد بوده و دور ريخته مي شوند اطلاق مي گردد و به چهار دسته كلي زباله هاي شهري، زباله هاي صنعتي، زباله هاي خطرناك و زباله هاي بيمارستاني تقسيم مي شود.

اصناف به عنوان يكي از قطب هاي توليد كنده زباله بشمار مي روند، متاسفانه مشاهده مي شود برخي از مغازه داران  پس از پايان زمان جمع آوري زباله در شهر زباله هاي خود را در خيابان رها مي كنند ، كارتون هاي مقوايي سوپرماركت ها، باقيمانده استخوان قصابي ها و مرغ فروشي ها پسماند هاي اغذيه فروشي ها و رستوران ها چهره زشتي  به شهر مي دهد و تبعات خاص خود را دارد.

شهرداري بندرانزلي براي اولين باراز روئساي اتحاديه صنوف شهر دعوت نمود كه به منظور مديريت زباله هاي شهر وهماهنگي براي جمع آوري بهتر زباله هاي صنفي و رفع مشكلات موجود جلسه مشتركي تشكيل دهند.

اهداف اين جلسه شامل :

 هماهنگي و نظم در مديريت زباله هاي اصناف مورد نظر درشهر انزلي

تعيين زمان خاص براي جمع آوري زباله اصناف

چگونگي و نحوه جمع آوري زباله هاي اصناف

برررسي پيشنهادات سطل يا پلاستيك هاي يك شكل براي صنوف

نظافت جداول جلوي هر مغازه

ارسال پيام هاي اضطراري توسط سامانه ارتباطي

موسي فكور شهردار بندرانزلي با تاكيد بر تفكيك زباله از مبداء  و بازيافت زباله ،از عمده ترين مشكلات محيط زيستي استان گيلان را نداشتن مكاني براي دفن زباله ها دانست و هدف اين جلسه را مديريت و كاهش زباله هاي برخي مشاغل  با كمك و همفكري اتحاديه اصناف دانست.

شهرام توانا مسئول پسماند شهرداري ضمن ارائه گزارش از جلسات پيشين شهرداران نواحي در خصوص مشكلات جمع آوري زباله ها از سطح شهر اين جلسه را فرصت خوبي براي برنامه ريزي و هماهنگي هاي آتي با اصناف دانست و گفت: با توجه به فرارسيدن نوروز و لزوم پاكيزگي و نظافت هر چه بيشتر شهر مشاهده شده كه برخي از رستوران ها ،مرغ فروشي ها و قصابي ها پس از اينكه خودروي جمع آوري زباله تمام زباله ها را جمع كرده دوباره زباله خود را بيرون گذاشته اند كه اين علاوه بر آلودگي سبب تجمع حيوانات ولگرد مي شود.

لذا ليستي ازمشاغل پر زباله تهيه ومقرر شد با همكاري اصناف پيشنهاداتي درخصوص استقرار سطل هاي مخصوص زباله صنوف و ساعت خروج سطل از مغازه مطرح و در اين جلسه جمع بندي شود و همچنين يك خودرو به جمع آوري زباله هاي مشاغل پر زباله اختصاص يابد، وي افزود :مطمئنا موفقيت اين طرح بدون همكاري اتحاديه ها و مغازه داران امكان پذير نيست .

روساي اتحاديه هاي مختلف ضمن خرسندي از اينكه شهرداري چنين اقدامي انجام داده پيشنهادات خود را مطرح  وآمادگي خود را براي همكاري اعلام نمودند.