ديدار صميمانه سرپرست شهرداري با پيشكسوتان فوتبال
1396/06/05
383
بازدید

صبح امروز بهمن صالح نيا به همراه جمعي از پيشكسوتان فوتبال بندرانزلي به ديدار مهندس رضواندل ، سرپرست شهرداري بندرانزلي آمدند و با هم گفتگويي صميمانه داشتند.