رونمایی از لوگوی جدید شهرداری در اختتامیه جشنواره
1395/05/23
836
بازدید

همزمان با اختتامیه جشنواره لاله های تالابی از لوگوی جدید شهرداری و همچنین لوگوی واحد پژوهش شهرداری رونمای شد .