سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، روز مقاومت و پیروزی گرامی باد.
1397/03/03
36
بازدید

باز خونین شهر ما خـرم شود
باز هر گلدسته ای پَرچم شود

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، روز مقاومت و پیروزی گرامی باد.