شناسایی درختان خطرآفرین
1396/08/08
321
بازدید

واحد فضای سبز شهرداری بندرانزلی به منظور جلوگیری از خطرات جانی و مالی ناشی از سقوط درختان در پی باد و طوفان اقدام به شناسایی درختان خطرافرین در محورهای پیاده سطح شهر نموده است.


این درختان که اغلب به سن دیرزیستی رسیده و برخی خشکیده و بعضا دارای پوسیدگی شدید و انحراف می باشند که می بایست با حذف تدریجی انها و بلافاصله کاشت گونه درختی مناسب بر اساس طرح درختکاری هر محور پیاده اقدام به ساماندهی وضعیت درختکاری سطح شهر نمود.
چراکه حفظ درختان مذکور نه تنها احتمال بروزذحوادث را به دنبال دارد بلکه به لحاظ زیباشناختی در سیمای شهری قابل قبول نمی باشد.

لذا بدین وسیله به اطلاع شما شهروندان گرامی می رساند که هدف از برنامه ریزی و اجرای عملیات هرس سنگین، سربرداری و بعضا قطع درختان خطرناک در هفته های آتی جلوگیری از خطرات سقوط انها به هنگام شرایط بد آب و هوایی بوده که بلافاصله پس از حذف درختان مشکل زا که پس از طی مراحل قانونی و تشکیل کمیسیون های فضای سبز مجوز حذف انها صادر می شود اجرای طرح ساماندهی درختکاری شهری با انتخاب و کاشت گونه درختی مناسب به جای درختان مشکل دار و به سن دیرزیستی رسیده صورت خواهد گرفت.