صعود تيم اميد شهرداري به مرحله دوم بازيهاي كشوري
1396/12/20
234
بازدید

تيم اميد شهرداري بندرانزلي به مرحله دوم بازيهاي كشوري صعود كرد ، موفقيت اين تيم را به همه بازيكنان ، دست اندركاران ، كادر فني،  شهردار و شوراي اسلامي شهر تبريك مي گوييم.