طرح احداث بازار ماهي فروشان بندرانزلي مورد بررسي قرار گرفت
1396/02/17
575
بازدید

طرح و نقشه كلي احداث بازار ماهي فروشان بندرانزلي در جلسه اي با حضور مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان و مشاور طرح تفصيلي بندرانزلي و ديگر دستگاه هاي ذيربط مورد بحث و بررسي قرار گرفت.


بازار ماهي فروشان واقع در خيابان ميرزاكوچك خان با قدمتي بيش از دويست سال علاوه بر كاركرد اقتصادي براي ساكنان شهراز مراكزعمده جذب و جلب گردشگر مي باشد اما اكنون ديگر پاسخگوي نياز شهروندان و گردشگران نيست و تبديل به يك معضل بهداشتي و ترافيكي شده است.

از سويي ديگر آزاد سازي خيابان ميرزا كوچك خان نقش بسزايي در روان سازي ترافيك مركز شهر داشته و شهرداري مدتي است با توجه به اين موارد در صدد يافتن مكان مناسبي براي احداث بازار ماهي فروشان جديد و انتقال بازار فعلي است.

لذا با هدف تعيين محل استقرار بازار ماهي فروشان و تصويب خيابان 12 متري پيشنهادي شهرداري در طرح تفصيلي جديد و بررسي الزامات زيست محيطي و امكانات زيرساختي از نظر شبكه آب و فاضلاب جلسه اي با حضور شهردار و مشاور طرح تفصيلي ، مدير شهرسازي و معماري اداره كل را و شهرسازي استان گيلان ، مديرفني شركت آب و فاضلاب شهري استان گيلان،نماينده آب منطقه اي استان گيلان، معاون سازمان ميراث فرهنگي استان گيلان، نماينده اداره محيط زيست استان گيلان، نماينده اداره كل شيلات استان گيلان و رئيس گروه دفتر فني استانداري گيلان برگزار شد.

موسي فكور شهردار بندرانزلي با اشاره به اهميت حفظ و بازسازي بافت تاريخي شهر و برگزاري جلسات متعدد در اين خصوص گفت : هدف از تشكيل اين جلسه همفكري در خصوص مكان يابي بازار ماهي فروشان جديد و بررسي مكان پيشنهادي شهرداري والزامات زيربنايي است. وي افزود از نمايندگان سازمان هاي ذيربط ميخواهيم در اين خصوص ياريگر شهرداري بوده تا آنچه به نفع شهر است انجام شود .

شهردار بندرانزلي گفت شهرداري آمادگي دارد در اجراي اين طرح از هزينه هاي خود صرف نظر كند زيرا آنچه در نهايت اجرا مي شود سرمايه اي براي شهر ما خواهد بود .

مهندس كامران فيض بخشيان مشاور طرح تفصيلي شهرداري بندرانزلي يكي از موارد مهمي كه در طرح تفصيلي مورد بررسي قرار گرفته را بازار ماهي فروشان دانست و گفت :در سال 1389 موضوع بازار ماهي فروشان ومكان يابي و احداث بازار ماهي فروشان جديد بندرانزلي با توجه به وجودمشكلات و نارسايي هاي موجود در مكان فعلي و لزوم جابجايي آن مطرح شد.

بازار ماهي فروشان علاوه بر كاركرد اقتصادي براي ساكنان شهراز مراكزعمده جذب و جلب گردشگر مي باشد و بايد مطالعات دقيق در مورد جانمايي آن صورت گيرد.و بررسي هاي كارشناسي براي جابجايي بازار در طرح جامع مورد تاكيد قرار گرفته است.ضرورت جابجايي بازار از هر نظر تاييد شده و پاسخگويي به سوالات چهار گانه زير مي تواند مديريت شهري را در اين خصوص متقاعد كند.

1-چرا بايد مكان فعلي تغيير يابد؟

2-معيارهاي ارزش گذاري براي مكان مناسب چيستند؟

3-اين انتقال چگونه بايد صورت گيرد؟

4-به كدام نقطه منتقل شود؟

علاوه بر سوالات فوق جزئيات ديگري نيز با توجه به حضور بازار در چند دهه گذشته در مكان فعلي و مكان يابي آينده الزامي خواهد بود:

1-بررسي هاي عميق فعاليت هاي انجام شده بر محيط اطراف

2-مطالعات زيست محيطي و تبعات ناشي از استقرار اين فعاليت چه در مكان فعلي چه در مكان آينده

3-مطالعات ترافيكي وتاثير اين فعاليت

4-مطالات كالبدي و تاثير اين فعاليت بر ساير كاركردها و عملكردهاي مجاور آن

5- مطالعات سيما و منظر شهري و تاثير اين فعاليت بر گزينه هاي منتخب و اخذ نظرات ذينفعان از جمله ماهيگيران و توزيع كنندگان و ساير نهادها

مكان پيشنهادي ماهيگيران و سماكان زير پل تاريخي انزلي  بود كه با وجود مشكل پاركينگ و بارانداز از نظر ما گزينه مناسبي نيست، گزينه بعدي انبار غله روبروي  خيابان ميرزاكوچك خان در ضلع جنوبي شنبه بازار است كه سوله بزرگي است كه قبلا مكان انبار قند و شكر بوده و اكنون از كار افتاده شده و با توجه به نزديكي به روگا ، دسترسي آسان ، اندازه زمين و امكان احداث پاركينك و با رعايت ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست و امكان اتصال به شبكه فاضلاب شهري در آينده مكان مناسبي به نظر مي رسد.

مهندس نعيما مسئول امور فني و شهرسازي شهرداري بندرانزلي نقشه هاي زمين پيشنهادي شهرداري واقع در خيابان 12 متري را ارائه نمود و مشخصات كلي طرح را به شرح زير بيان كرد.

در ادامه جلسه نمايندگان سازمان ها و نهاد هاي مدعو پيشنهادت و انتقادات خود را بيان نموده و در نهايت كليلات جابجايي بازار با توجه به نظرات نمايندگان دستگاه ها مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد پس از اطلاع صورتجلسه و اخذ نظرات تمام دستگاه هاي ذيربط موارد به كميسيون ماده 5 اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان ارائه شود.