مديركل راه و شهرسازي استان گيلان از پروژه هاي شهرداري بازديد نمود
1396/03/20
539
بازدید

مهندس خاوري، مدير كل راه و شهرسازي استان گيلان به اتفاق مهندس خسته بند، نماينده محترم مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسلامي، رئيس شوراي شهرو شهردار بندرانزلي از پروژه بازگشايي انتهاي خيابان پاسداران و بازارچه جنب  اداره مخابرات غازيان بازديد نمودند.


 

بازديد ميداني از مراحل ساخت  بازارچه جنب مخابرات