مراحل نهایی ساخت غول نوروزی
1394/12/28
719
بازدید

عمونوروز غول پیکر آخرین مراحل ساخت خود را سپری میکند و به زودی متولد خواهد شد .گزارش تصویری مربوط  به ساخت این المان و همچنین تخم مرغ های نوروزی را در زیر مشاهده می کنید.