مراسم تودیع و معارفه معاونین شهردار و شهرداران نواحی
1396/08/07
657
بازدید

مراسم تودیع ومعارفه معاونین شهردار، شهرداران نواحی و رئیس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری صبح امروز با حضور دکتر پورقربان، شهردار بندرانزلی ، امیر احمدی فرد ریاست شورای اسلامی شهر و دیگر اعضاء شورا ومدیران شهرداری برگزار شد.


دکتر پورقربان شهردار بندرانزلی دراین مراسم با تاکید بر رعایت سلسله مراتب اداری گفت : شرایط فعلی حاکم بر واحد های شهرداری در شان شهرداری بندرانزلی نیست و امیدوارم با اجرای ساختارسازمانی  جدید  بتوانیم به جایگاه بهتر و مناسب تری دست یابیم.

با حکم شهردار بندرانزلی، آقای محسن مدامی به سمت معاونت توسعه و مدیریت منابع، آقای رامین نعیما به سمت معاونت  شهرسازی معماری وامور زیر بنایی، آقای کامبیز رضواندل به سمت معاونت خدمات شهری منصوب شد.

ایشان ضمن قدردانی از زحمات آقایان نوربخش و حمید شاد به عنوان شهرداران نواحی و آقای محمود گچکار به عنوان مسئول اداره ارتباطات و امور بین الملل ،آقایان حسین بیک زاده  را به سمت شهردار ناحیه 1 ، فرزاد فرید را به سمت شهردار ناحیه 2و آقای جواد سمیعی به سمت ریاست اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری منصوب نمود.

 

آقای محسن مدامی بحر پیما معاونت توسعه مدیریت و منابع

آقای کامبیز رضوان معاونت خدمات شهری

آقای رامین نعیما معاونت شهرسازی و معماری وامور زیر بنایی