مزایده سرویس مدارس
1393/06/10
715
بازدید

     به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی در ساعت 30/9 صبح  تاریخ 3/6/93 جلسه کمیسیون معاملات سازمان تاکسیرانی جهت تعیین شرکت پیمانکار  سرویس حمل و نقل دانش آموزی در محل سازمان تاکسیرانی بندرانزلی نمود .

 این جلسه با حضور نمایندگان محترم فرمانداری ، شورای اسلامی شهر ، نیروی انتظامی ، ستاد سرویس حمل و نقل دانش آموزی و اعضای کمسیون معاملات  برگزار گردید . در این جلسه تعداد 3 پیشنهاد از شرکتهای حمل و نقل درون شهری در خصوص ارائه سرویس برای دانش آموزان اعلام وصول گردید که در این

...


 

     به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی در ساعت 30/9 صبح  تاریخ 3/6/93 جلسه کمیسیون معاملات سازمان تاکسیرانی جهت تعیین شرکت پیمانکار  سرویس حمل و نقل دانش آموزی در محل سازمان تاکسیرانی بندرانزلی نمود .

 این جلسه با حضور نمایندگان محترم فرمانداری ، شورای اسلامی شهر ، نیروی انتظامی ، ستاد سرویس حمل و نقل دانش آموزی و اعضای کمسیون معاملات  برگزار گردید . در این جلسه تعداد 3 پیشنهاد از شرکتهای حمل و نقل درون شهری در خصوص ارائه سرویس برای دانش آموزان اعلام وصول گردید که در این بین شرکت تعاونی گل کار کاسپین و شرکاء به عنوان شرکت اول و ارائه کننده پیشنهاد برتر انتخاب گردیده و که نسبت به ارائه خدمات به رانندگان سرویس مدارس و دانش آموزان اقدام خواهد نمود.

 شرکت برگزیده جهت سرویس دهی باید از توان سایر شرکتهای پیشنهاد دهنده بهره برده و در صورت ارزیابی مثبت ستاد حمل و نقل دانش آموزی در طول سال از عملکرد شرکت مزبور ، قرارداد تا سه سال قابل تمدید خواهد بود.