مسابقات ورزشي دومين روز جشنواره
1395/05/20
621
بازدید

مسابقات جشنواره لاله هاي تالابي در رشته هاي مختلف شامل  دارت ، فريزبي ، همايش يوگا ، ساخت مجسمه هاي شني،پرواز بادبادك ها،دوبا گوني، طناب كشي، فوتبال دستي، لي لي ، پينگ پنگ ،مسابقه منچ در ابعاد بزرگ ، مسابقه فوتبال دستي درابعاد بزرگ ، دو با قاشق در دهان ، دو مادربزرگ و نوه  برگزار مي شود.


دور اول مسابقات دارت جشنواره لاله هاي تالابي برگزار شد.

در اين مسابقات كه در طرح درياي پاسداران برگزار شد آقاي محمد حسن حق شناس ، آقاي شمشادي و آقاي بهاري به ترتيب مقام اول تا سوم را بدست آوردند.

همچنين مسابقه فريز بي (آلتيميت) بين دو تيم صورتي و فسفري برگزار شد كه تيم صورتي با نتيجه سيزده بر يازده به تيم فسفري غلبه كرد.

 

مسابقه دو با قاشق در دهان

مسابقه طناب كشي