نقاشی های دیواری در حال تکمیل هستند
1394/12/29
615
بازدید

هنرمندان جوان در حال نقش آفرینی بر دیوار های شهر ...


گزارش تصویری مربوط را در زیر مشاهده می کنید