همایش یوگای خانوادگی برگزار شد
1395/05/22
687
بازدید

به همت اعضای باشگاه دریای آرام و کارگروه ورزشی جشنواره لاله های تالابی همایش یوگای خانوادگی با استقبال خوب مردم برگزار شد .