چهارمین شب جشنواره لاله های تالابی
1395/05/22
786
بازدید

چهارمین شب جشنواره ، مکان برگزاری جشن شبانه ، مملو از جمعیت مردمی بود که برای دیدن هنرمندان خوب کشور و شهرشان آمده بودند .


بهروز تشکر ، مجری توانمند کشور ، مهدی مقدم خواننده پاپ محبوب جوانان و رضا نظری و گروهش که برای بیشتر انزلی چی ها دوست داشتنی و یاد آور روزهای خوش است.هنرمندانی بودند که در چهارمین شب جشنواره نقش آفرینی کردند . از حاشیه های این جشن فروش چهارده سیب به نام چهارده معصوم برای کمک به بیماران کلیوی شهرانزلی  بود که با همیاری خوب مبلغ قابل توجهی جمع آوری شد.