گزارش تصويري بخشي از فعاليت هاي عمراني شهرداري
1397/02/19
47
بازدید

گزارش تصويري برخي از فعاليت هاي عمراني شهرداري بندرانزلي را در زير مشاهده مي كنيد.