گزارش تصويري جشن نوروزي شهرداري
1396/01/12
602
بازدید

گزارش تصويري چهارمين شب از جشن هاي نوروزي شهرداري همراه با اجراي موسيقي زنده برنامه هاي فرهنگي و هنري،نورافشاني و عروسك هاي عمونورز و ننه سرما را در زير مشاهده مي كنيد.