گزارش تصويري جشنواره روز درياي كاسپين
1396/05/21
468
بازدید

گزارش تصويري جشنواره روز درياي كاسپين كه عصر روز جمعه در ساحل پارك پاسداران برگزار شد در زير مشاهده مي كنيد.