گزارش تصويري ساخت مجسمه هاي شني
1395/05/19
459
بازدید

در راستاي برگزاري جشنواره لاله هاي تالابي ،مسابقه ساخت مجسمه هاي شني در ساحل برگزار شد.