گزارش تصويري پروژه بازگشايي مسير انتهاي پاسداران
1397/02/25
79
بازدید

گزارش تصويري از مراحل انجام پروژه بازگشايي مسير انتهايي خيابان پاسداران و احداث 3 دستگاه سوئيت را در زير مشاهده مي كنيد.