گزارش تصویری از ساخت کفپوش خیابان مطهری
1394/12/22
701
بازدید

فاز اول موزاییک فرش خیابان مطهری ،از ابتدای میدان امام آغاز شده است .


تخریب جداول قدیمی واجرای جدول جدید به متراژ 500 متر با هزینه 500 میلیون ریال ،تخریب موزاییک فرش قدیمی و اجرای موازاییک فرش جدید با واش بتن به مساحت 3000 متر مربع با برآورد مالی 2 میلیارد ریال در حال اجرا می باشد و تا پایان اسفند به بهره برداری خواهد رسید.

واش بتن)موزائیک شسته ) نوعی از کفپوش ها میباشد که در آن سنگ دانه های رنگی و معدنی به صورت برجسته نمایان و دو دو نوع برجسته و ساب خورده تولید و استفاده می شود

شایان ذکر است که در ساخت این کف پوش ها مسیر خاصی برای عبور شهروندان روشندل با طراحی ویژه  به صورت برجسته تر و به رنگ زرد درنظر گرفته شده است.


ژ