گزارش تصویری عزاداری مردم بندرانزلی در عاشورای حسینی
1396/07/10
175
بازدید

گوشه ای از عزاداری های مردم بندرانزلی در روز عاشورای حسینی را در زیر مشاهده می کنید.