گزارش تصویری هفت سین های نوروزی
1394/12/29
904
بازدید

تلاش شبانه روزی نیروهای شهرداری برای آماده سازی سفره های هفت سین و دیگر المان های شهری در آستانه سال نو...


در آستانه سال نو نیروهای شهرداری به طور شبانه روز در حال تلاش برای آماده سازی المان های نوروزی و گستراندن سفره های هفت سین زیبا برای نوروز هستند.گزارش تصویری مربوط  به آماده سازی سفره هفت سین مقابل ساختمان شهرداری را در زیر مشاهده می کنید .